porkkiskoko.png

Miten motivaatio syntyy?

Motivaatiota voidaan kuvailla sitoutumistasoksi, mikä ihmisillä on siihen mitä he tekevät. Motivaatio on syy, miksi yksilö toimii ja käyttäytyy tietyllä tavalla, ja se ohjaa yksilöiden kunnianhimoa ja halua suorittaa tehtäviä. Motivaatio on prosessi, joka suuntaa ihmisten käyttäytymistä kohti tavoitteita. Organisaatioiden on arvokasta ymmärtää, mikä motivoi työntekijöitä tehokkaan työympäristön luomiseksi. Tästä on hyötyä organisaatioille myös tulevaisuudessa, koska se auttaa takaamaan työntekijöiden onnellisuuden työssä.

 

On olemassa kaksi eri lähdettä motivaation syntymiseen: ulkoinen ja sisäinen motivaatio. Sisäinen motivaatio on tehdä jotain, koska se on henkilökohtaisesti palkitsevaa. Sisäisesti motivoituneet tekevät tehtävät, koska he nauttivat itse tekemisestä eivätkä ulkoisen motivaation vuoksi. Sisäisesti motivoituneet osallistuvat myös aktiivisesti organisaation haluttujen tavoitteiden saavuttamiseen, heille työ on jatkuvaa oppimista. Ulkoisesti motivoituneet taas suorittavat tehtäviä esimerkiksi palkinnon tai palkan vuoksi. Heitä motivoi siis ulkoiset motivaattorit.

 

Henkilöstöhallinnon näkökulmasta Porkkanapankki on erinomainen tapa jakaa tehtäviä työntekijöiden kesken. Koska kaikesta, kuten kahvin keittämisestä tai siivouksesta, ei voi olla sisäisesti motivoitunut, auttaa Porkkanapankki jakamaan näitä askareita. Tämä auttaa luomaan parempaa työympäristöä ja ilmapiiriä.

 

Liiketoiminnan näkökulmasta taas Porkkanapankki on taloudellisesti hyödyllinen apuväline organisaatioille saavuttamaan omia liiketoiminnallisia tavoitteita. Vaikka porkkanoiden kerääminen ja palkintojen saavuttaminen on ulkoista motivaatiota, voi organisaatio kehittää erilaisia mielenkiintoisia tehtäviä sisäisen motivaation luomiseksi. Tämän avulla organisaatio myös näyttää arvostavansa työntekijöiden panostusta ja osoittaa kiitollisuutta heitä kohtaan.

 

Lähteet:

 

Santos-Longhurst A. 2019. Intrinsic Motivation: How to Pick up Healthy Motivation Techniques. [online] Available at: < https://www.healthline.com/health/intrinsic-motivation>. [accessed 2020 October 23].

 

Burkus D. 2020. Extrinsic vs. Intrinsic Motivation at Work. [online] Available at: <https://www.psychologytoday.com/us/blog/creative-leadership/202004/extrinsic-vs-intrinsic-motivation-work>. [Accessed 2020 October 26].

Kirjoittaja Heini Lähdesmäki

Metropolian ammattikorkeakoulu | European Business Administration

 

Heini suorittaa opiskeluunsa liittyvää työharjoittelua Porkkanapankissa, aiheenaan kansainvälistyminen, markkinointi ja HR management.

Verkostoidu Heinin kanssa Linkkarissa!

Porkkanapankin hyödyt

Suuntaus

Suuntaat ihmisten toimintaa sinne, missä sillä on suurin merkitys!

Työntantaja-mielikuva

Näytä Porkkanapankin avulla, että välität.

Itseohjautuvuus

Kannustat itseohjautuvuuteen selkeiden tehtävien avulla.

Sitouttaa

Parantaa yhteekuuluvuuden tunnetta. Sitouttaa yhteisöön.

Kisailut

Järjestät helposti positiivista kilpailua ja tavoitehakuista tekemistä.

Kustannukset

Sitoutunut ja motivoitunut työntekijä on tehokkaampi. Tutkitusti.